ตัวแปลง PDF เป็น Word ที่ปลอดภัยและฟรี


เครื่องมือของเราสามารถช่วยคุณแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย(litepdf)

คำแนะนำ

1.เลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการแปลง
2. หลังจากอัปโหลดแล้วให้คลิกปุ่ม "เริ่ม" และเริ่มต้นการแปลง
3.หลังจากการแปลงเสร็จสิ้น คุณสามารถคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์" เพื่อบันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วในเครื่อง

คุณสมบัติของเรา

• การแปลงไม่จำกัด SSL ปกป้องไฟล์ของคุณ
• ปลอดภัยและเสถียรโดยไม่สูญเสียคุณภาพของไฟล์ต้นฉบับของคุณ
• ไม่ต้องลงทะเบียน ,คุณสามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ทุกที่ทุกเวลา

การแปลงไฟล์หลายไฟล์: เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้แปลงไฟล์หลายไฟล์ หลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์ PDF แล้ว คุณสามารถคลิก "เลือกไฟล์เพิ่มเติม" เพื่อเลือกไฟล์เพิ่มเติมที่คุณต้องการแปลง
วิธีการแปลง PDF เป็น Word อย่างรวดเร็ว?
ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์ PDF ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดแล้วคลิก "เริ่ม"
ขั้นตอนที่ 3: รอให้ตัวแปลง PDF เป็น Word คัดลอกรูปแบบและข้อความจาก PDF และแปลงเป็นเอกสาร Word

Converting PDF to Word to Get an Easy Life

Meta description: Do you need to convert PDF to Word urgently? If you do, take your time to read the explanation below.

Introduction
Are you currently taking a writing course? If you are, sooner or later, you are going to get a task in PDF. To get your task done, you will need to convert that file into an editable format. That is why you need a PDF to Word converter.

●Part 1: PDF Files 
●Part 2: PDF to Word Converter 

Part 1: PDF Files
PDF is currently the most frequently used format for all types of files, such as CV, college assignment, and office documents.
One converts the original file to PDF because unlike the unstable Word file, PDF provides neat and stable formatting. Therefore, the receiver(s) will not be confused while reading the file.
The main feature of PDF is that the file cannot be edited, which is tricky. This can be good most of the time because it means our file (document) cannot be manipulated by irresponsible parties.
However, we sometimes need to edit the PDF file, not to manipulate anything, but genuinely update some information on that file.
This commonly happens with job seekers who download a template for CV and college students who got a non-editable PDF assignment and have to get it done in a night.
If you are one of them, you can edit the PDF document after converting it into an editable format, such as Word, Excel, and PowerPoint. If you need to edit a PDF file with text only, then you need to find the best PDF to Word converter that can be used easily and can provide a quick result.

Part 2: The Best PDF to Word Converter
In the meantime, we can find many PDF to Word converters on the internet. We may use any browser to find them, such as Google Chrome, Microsoft Bing, and Mozilla Firefox.
However, most of them can only convert PDF to Word one by one. They only allow you to convert many PDF files at once after you sign up to their website and verify the email they sent you. This one can be handy for many people, maybe including you and me.
So, what if you need to convert many PDF files to Word at once immediately due to a tight deadline? Prepare yourself, as you are going to find the easiest way to convert PDF to Word for free.
That PDF to Word tool converter is Litepdf, where we can convert PDF to Word, Excel, PowerPoint, and Text vice versa. We are not required for signing up or login in. That tool even allows us to convert many PDF files to another format at once with no maximum number of files. What a gift!
To convert your PDF file to Word quickly and easily, you just need to open Litepdf on our favorite browser. Then click the menu button and choose PDF to Word option. Next, upload all the PDF files that are needed to be converted into Word. After just less than 10 seconds of waiting, all your PDF files will quickly be converted to Word perfectly. You can now edit those documents as needed.
Now that you know the easy way to convert PDF to Word, your task will be done in the easiest and fastest way.